SI | EN
+386 31 274 419
Positive SSL

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

»Nagradna igra za uresničitev vizije in poslovnega načrta, Peko kooperative z.o.o«

 

1. Člen

Organizator nagradne igre »Nagradna igra za uresničitev vizije Peko kooperativa – PEKO 2.0.« je Peko kooperativa z.o.o., Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju organizator).

V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ter fizične osebe starejše od 18 let.

 

Nagradna igra poteka od 22.3.2017 do vključno 22.5.2017 do 24.00 ure.

 

2. Člen

 

Pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri so:

 

 •  Nakup najmanj 1 srečke v vrednosti 20 EUR »osnovni delež«, s čimer posameznik postane tudi zadružnik zadruge Peko kooperativa z.o.o. (v skladu s zadružnimi pravili Peko kooperativa in v skladu s pravili in na način, ki ga določa Zakon o zadrugah (ZZad),
 • Višina končnega zneska vplačil »prostovoljnih deležev« je navzgor neomejena, pridobi pa posameznik za vsakih nadaljnjih vplačanih 20 EUR dodatno srečko, ki poveča možnosti dobitka nagrad.
 • Vsak, ki postane zadružnik Peko kooperative (z vplačilom vsaj osnovnega deleža), sodeluje pri uresničevanju VIZIJE Peko kooperative, novega poslovnega načrta, inovativnega poslovnega modela ter pri ustvarjanju novih delovnih mest v Republiki Sloveniji. Z zbranim denarjem bomo kupili nujno potrebne nove stroje, blagovno znamko Peko d.d. v stečaju zaradi pridobitve krojev, kopit in sekalnih nožev ter programsko opremo, ki pripadajo blagovni znamki, odkupili bomo nepremičnine stečajnega dolžnika, repromaterial za novo serijsko proizvodnjo, denar bo šel še za razvoj novih modelov in za marketinško podporo, ko bomo z novimi modeli Peko kooperativo umeščali na slovenski in tuje trge  (več o viziji, poslovnem načrtu, poslovnem inovativnem modelu in ugodnostih, ki jih pridobite kot zadružnik zadruge Peko kooperativa z.o.o., si lahko preberete na internetni strani zadruge: www.pekokooperativa.si
 • Zadružniki, ki so osnovne in prostovoljne deleže pridobili PRED začetkom nagradne igre, se jim njihov znesek vplačil razdeli na srečke in sicer tako, da za vsakih 20 EUR vplačil pridobijo 1 srečko.
 • Plačila vplačana PRED začetkom nagradne igre se NE upoštevajo pri končnem znesku zbranih sredstev, ki vplivajo na vrednost podeljene nagrade.

  3. Člen

 

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:

 

 1. Glavna nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 35.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 700.000 EUR ali več) je avtomobil TESLA S (Nagrajenec dobi vozilo v neodplačno rabo za dobo 1 leta. Najemno razmerje za vozilo se med organizatorjem in nagrajencem uredi ob prevzemu nagrade s posebno pogodbo, ki jo podpišeta prejemnik nagrade in organizator kot lastnik vozila.).

Druga nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 35.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 700.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2033 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejme 5 izžrebanih nagrajencev.

Tretja nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 35.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 700.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2027 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejme 10 izžrebanih nagrajencev.

 

 1. Glavna nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 17.500 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 350.000 EUR ali več) je avtomobil znamke BMW i3. (Nagrajenec dobi vozilo v neodplačno rabo za dobo 1 leta. Najemno razmerje za vozilo se med organizatorjem in nagrajencem uredi ob prevzemu nagrade s posebno pogodbo, ki jo podpišeta prejemnik nagrade in organizator kot lastnik vozila.)

Druga nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 17.500 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 350.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2033 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejmejo 4 izžrebani nagrajenci.

Tretja nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 17.500 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 350.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2027 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejme 8 izžrebanih nagrajencev.

 

 1. Glavna nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 10.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 200.000 EUR ali več) je eno izmed električnih vozil Peugeot iOn, Mitsubishi i-MiEV ali Citroen C-Zero po izbiri organizatorja (Nagrajenec dobi vozilo v neodplačno rabo za dobo 1 leta. Najemno razmerje za vozilo se med organizatorjem in nagrajencem uredi ob prevzemu nagrade s posebno pogodbo, ki jo podpišeta prejemnik nagrade in organizator kot lastnik vozila.)

Druga nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 10.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 200.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2033 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejmejo 3-je izžrebani nagrajenci.

Tretja nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 10.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 200.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2027 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejme 6 izžrebanih nagrajencev.

 

 1. Glavna nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 5.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 100.000 EUR ali več) je vozilo znamke Renault TWIZZY (v cenovnem razredu do 10.000 EUR). (Nagrajenec dobi vozilo v neodplačno rabo za dobo 1 leta. Najemno razmerje za vozilo se med organizatorjem in nagrajencem uredi ob prevzemu nagrade s posebno pogodbo, ki jo podpišeta prejemnik nagrade in organizator kot lastnik vozila.)

Druga nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 5.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 100.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2033 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejmeta 2 izžrebana nagrajenca.

Tretja nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 5.000 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 100.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2027 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejmejo 4 izžrebani nagrajenci.

 

 1. Glavna nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 2.500 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 50.000 EUR ali več) WOODSTER LESENO KOLO CLASSIC slovenskega proizvajalca g. Iztoka Mohoriča.

 

Druga nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 2.500 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 50.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2033 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejme 1 izžrebani nagrajenec.

Tretja nagrada (pod pogojem, da se v času trajanja nagradne igre v zadrugo včlani najmanj 2.500 novih zadružnikov ali da se v času trajanja nagradne igre zbere najmanj 50.000 EUR ali več) je 1 par čevljev na leto do leta 2027 po izbiri nagrajenca (velja samo za SERIJSKE MODELE ČEVLJEV in NE velja za čevlje narejene po meri oziroma naročilu.) – nagrado prejmeta 2 izžrebana nagrajenca.

Nagrade se med seboj IZKLJUČUJEJO, tako da se podeli zgolj tisti sklop nagrad, pri katerih se je, gledano kronološko, nazadnje izpolnil pogoj za izpolnitev. Navedeno pomeni, da se ob zaključku nagradne igre preveri, koliko zadružnikov ali denarja se je zbralo z nakupi srečk in na podlagi tega se potem podeli zgolj tisti sklop nagrad, pri katerih se je nazadnje izpolnil pogoj, določen za podelitev nagrad.

Dolžnost organizatorja, da do določenega leta nagrajencu zagotovi en par čevljev na leto, ugasne in s tem nagrajenec ne more zahtevati njene izpolnitve, če organizator ne uspe zagnati proizvodnje oziroma, če v vmesnem času, ko bi se nagrada še vedno morala izpolnjevati, organizator preneha z delovanjem.


4. Člen

Vsak sodelujoči lahko v primeru izžrebanja prejme le eno nagrado in sicer nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo.

Stroške registracije in zavarovanja vozil, ki so predmet nagradne igre, nosi organizator

 

5. Člen

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, ne podeli nagrade.

 

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
 • je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,
 • ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

 

6. Člen

 

Termin žrebanja je določen na dan 31.05.2017

 

Žreb se bo izvedel s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti izžrebanja.

 

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala KOMISIJA, katere sestavo bo s posebnim sklepom določil organizator. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih.

 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.

 

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni najkasneje do 03.06.2017 na spletni strani organizatorja (www.pekokoperativa.si)

 

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (firma družbe, ime in priimek fizične osebe, naslov, sedež) na spletni strani www.pekokooperativa.si z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzemu nagrade.

 

 

7. Člen

Organizator nagrajence o izžrebanju nagrade obvesti po pošti v roku 8 dni po opravljenem žrebanju.

Nagrajenci morajo v 7 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade na naslov organizatorja: Peko kooperativa z.o.o., Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika, pisno sporočiti, da se strinjajo s prevzemom nagrade, in organizatorju posredovati svoje podatke – firma in sedež podjetja, davčno številko / ID za DDV oziroma ime in priimek, naslov, datum rojstva in davčno številko, če je nagrajenec samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba.

Nagrajencem bodo nagrade izročene najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko organizator prejme strinjanje nagrajenca s prevzemom nagrade, ki vsebuje vse potrebne podatke iz zgornjega odstavka. Nagrajenec oziroma v njegovem imenu pisno pooblaščena oseba mora ob izročitvi nagrade podpisati PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK.

O datumu podelitve glavne nagrade se bosta nagrajenec in organizator dogovorila po prejemu vseh podatkov, najkasneje pa se bo glavna nagrada podelila v roku iz 3. odstavka 8. člena teh splošnih pogojev.

Če se nagrajenec NE odzove ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj navedenih podatkov oziroma ZAVRNE prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, nagrada se NE podeli, organizator pa je PROST svojih obveznosti.

 

8. Člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

 • se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeležencev,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • se po obvestilu nagradne igre nihče ne odzove na prevzem nagrade.


9. Člen

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1), da organizator nagradne igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene te nagradne igre.

 

Zahteva se pošlje pisno na naslov Peko kooperativa z.o.o., Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve sodelujoči ne nosi nobenih stroškov.

 

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

 

10. Člen

 

Organizator si pridružuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil nagradne igre, ki jih bo objavil na www.pekokooperativa.si

 

11. Člen

 

Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre »Nagradna igra za uresničitev vizije Peko kooperative – PEKO 2.0« je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil in pogojev nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

12. Člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče glede na sedež organizatorja.

 

Vrhnika, 22.03.2017

 

Andreja Repše, u.d.i.a., v.d. Peko kooperativa z.o.o. 

Kontakt
Peko kooperativa z.o.o
Stara Vrhnika 116
SI-1360 Vrhnika
+386 31 274 419
+386 40 165 015
info@pekokooperativa.si
Stopite v stik z nami
Ime / naziv:
Elektronska pošta:
Sporočilo:

NA VRH STRANI
Meni
Naslov podjetja
Peko kooperativa z.o.o
Stara Vrhnika 116
SI-1360 Vrhnika
Kontakt
Peko kooperativa z.o.o
Stara Vrhnika 116
SI-1360 Vrhnika
+386 31 274 419
+386 40 165 015
info@pekokooperativa.si
qrkoda
Sledite nam:

Peko kooperative z.o.o. © 2016, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus